Spenden

Die Finanzierung der Herberge setzt sich aus den Einnahmen der Aufenthaltskosten, Beiträgen verschiedener Trägerschaften sowie Spenden und Legaten zusammen.

Wir danken Ihnen für Ihre Spende!

Unsere Bankverbindung:
Herberge für Frauen, Zug
Zuger Kantonalbank
IBAN Nr. CH50 0078 7007 7157 5730 4

Ju jeni në një situatë emergjente dhe ju duhet përkohësisht një shtëpi?​

  • Në çdo kohë mund të ju pranojmë.
  • Për shkaqe të sigurisë lokacioni i Shtëpisë së sigurtë për gra mbahet sekret, por ekziston numri postar.
  • Përderisa është e mundur, merrni me vete dokumentet e juaja më të domosdoshme (identifikimin, kartelat bankare), barërat që i keni të domosdoshme, lodrat e dashura dhe gjëra shkollore për fëmijë dhe çelsin e banesës.
  • Të punësuarit në Shtëpinë e sigurtë për gra janë të obliguar në diskrecion.

Ne nuk i pranojmë gratë, të cilat nuk e kanë moshën e plotë (të cijat janë të mitura), të cilat janë të varura nga alkoholi apo droga. Po ashtu edhe gra të cilat për arsye të sëmundjeve apo një hendikepi i nevojitet përkujdes i vecantë.​