Da li se nalazite u vanrednoj situaciji i potreban Vam je privremeni dom?​

  • U svako doba Vas možemo primiti.
  • Iz sigurnosnih razloga se lokacija Sigurne kuće za žene drži u tajnosti, ali postoji poštanski fah.
  • Ukoliko je moguće, ponesite sa sobom svoje najvažnije dokumente (isprave, bankarske kartice), lijekove koji su Vam neophodni, omiljene igračke i stvari za školu svoje djece i ključ od stana.
  • Zaposleni u Sigurnoj kući za žene su obavezani na diskreciju.

Ne možemo da primimo maloletnice, zavisnice od alkohola ili droge. Isto tako ne možemo da primimo žene kojima je potrebna tuđa nega zbog bolesti ili invaliditeta.​